< art fund corporacions>
Cada cop són més les empreses que volen donar una imatge actual i contemporània. Oferim grans avantatges per a l'adquisició i lloguer d'obres d'art.

< art fund corporaciones>
Cada vez son mas las empresas que quieren dar una imagen actual y contemporánea a sus clientes. Ofrecemos grandes ventajas para la adquisición y alquiler de obras de arte.

< art fund corporations>
More and more, companies want to offer a contemporary and up-dated appearance. We are offering big advantages in art acquisitions and rentals.

<art fund art privats>
L'adquisició d'Obres d'Art per part de les persones sensibilitzades vers aquesta activitat donant el màxim de facilitats de compra.

<art fund privados>
La adquisición de Obras de Arte por parte de las personas sensibilizadas hacia esta actividad, dando el máximo de facilidades de compra.

<art fund privates>
The acquisition of Fine Art Works for people willing to acquire Art pieces, offering the maximum easiness on the financing.

© Galeria Ysabel Pinyol. All rights reserved . 2008 . política de privacidad